PRESSEMELDING

Kunstnerforbundet har invitert meg til å presentere verkene CAPI og AMOR i grafikkavdelingen.

Disse ble startet i Paris i året 2000. De ble så fraktet til Oslo der de ble spent opp på rammer. Året 2012 tok jeg for meg bildene på ny og malte dem ferdig. Dette ble gjort utendørs i Malerhaugveien på Helsfyr. Noen mindre detaljer ble til på kveldstid inne i lokaliteter beliggende samme sted.

I mellom den første og den siste arbeids-sesjonen er det tolv år. Mye hadde skjedd i løpet av disse årene naturlig nok og det var meget utfordrende å gå inn i bildene igjen på nytt og forsøke å gjøre dem ferdig. Jeg kjenner ikke til et lignende prosjekt.

Jeg anser CAPI og AMOR for å være blant mine aller viktigste hovedverk.
Begge verk blir lagt ut for salg.

Forh?ndsinformasjon / prisinformasjon kontakt Kunstnerforbundet

Presentasjonen varer fra 13. februar til 9. mars

Velkommen!