Hamskifte – Kunsten og det uforutsigbare

Hva er et galleri og hva forventer de besøkende? Hvem skaper forventningene til hva et kommersielt galleri skal være, og gjenspeiles disse forventningene i så fall den realiteten man møter gjennom et galleribesøk? I denne utstillingen har vi valgt å utforske grensene innenfor rammene av hva et kommersielt galleri kan være.

Hvordan forholder kunstnere seg til å være del av en utstilling i stadig endring? Deres utgangspunkt som kunstnere gir dem en unik innsikt i hva det vil si å arbeide innenfor forgjengelighetens rammer. Deres verk kan endres i en arbeidsprosess, ut fra måtene verkene presenteres på, – om de settes inn i en kontekst i form av en kollektivutstilling og gjennom samtidens stadig nye blikk på deres verk.

Hvordan man opplever et fotografi, et maleri eller en skulptur handler om hvilke referanserammer man identifiserer verkene ut ifra. Jo dypere man går inn i seg selv, og inn i kunstnerens univers, jo mer vil man kunne erfare og føle. Blikket kan i noen grad styres av kunstnerens intensjoner og kunstanmelderens definisjonsmakt, men hva skjer egentlig med kunsten i møte med betrakterens individuelle blikk?

Hvordan kan en anmelder forholde seg til en utstilling hvor de vet ikke hva de gikk glipp av, eller hva som skjer etter at de har reist? I en verden hvor teknologien utvikler seg i rekordfart, det multitaskes og vi kan være flere steder samtidig, stiller vi spørsmål ved hvorvidt tidligere forventninger til hva et galleri skal være kanskje ikke lenger er det publikum ønsker seg?

Kunstnere presentert på utstillingen ved åpning:
Marie Sjøvold (foto/ installasjon)
Harald Lyche (maleri/ tegning)
Elisabet Norseng (maleri)
Ruth Elisiv Ekeland (maleri)

Kuratert av Charlotte Tjomsland og Astrid Hilde Semmingsen